"bismillahirrahmanirrahim"

RAHMAN VE RAHIM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

IM NAMEN ALLAHS, DES GNÄDIGEN, DES BARMHERZIGEN

Bağıs & Üyelik formu ve yönetmeliği – DITIB – Diyanet Isleri Türk Islam Birligi

Üyelik Formu ve yönetmeliği – Tr & De (PDF)

Bağış formu_Kültür merkezi – Tr & De (PDF)

Bağıs ve üyelik formunun önemli içeriği:

Cemiyet genel kurulunda; genel kurul tarihinde 18 yaşını doldurmuş, Cemaat Kütüğü’ne kayıt olmuş, en az 12 aydır üye olan ve aidat borcu bulunmayan her
asil üyenin, seçme, konuşma, bulunma ve seçilme hakkının olduğunu kabul ediyorum. Cemiyete üye olmakla, aynı zamanda Cemaat Kütüğü’ne kayıt olmayı
cemiyetin bağlı olduğu catı kuruluşlara da üye olduğumu ve böylelikle çatı kuruluşların tüzük ve yönetmeliklerini de kabul ettiğimi beyan ederim.
Aidat Yönetmeliği’nin içeriğini bilmekteyim. Aidatlarımı ve ayrıca genel kurul tarafından miktarları belirlenerek aidat yönetmeliğine kaydedilen üyelik
ücretleri ve masraf harçlarını düzenli olarak ödeyeceğimi taahhüt ederim.Cemiyet binası ile ilgili bina kullanım yönetmeliğinin iceriliğini biliyorum ve şartları
kabul ediyorum. Bu dilekcedeki özel kişisel bilgileri cemiyet veri saklığı yönetmeliğinde açıklanan çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza
edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde,
üçüncü kişilere ve catı kuruluşlarına açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve diğer şekillerde işleyebilecektir.