"bismillahirrahmanirrahim"

RAHMAN VE RAHIM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

IM NAMEN ALLAHS, DES GNÄDIGEN, DES BARMHERZIGEN

Kişisel veri koruma yönetmeliği – DITIB – Diyanet Isleri Türk Islam Birligi

Kişisel veri koruma yönetmeliği – Tr & De (PDF)

1. Bu beyanname, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR – General Data Protection Regulation) uyarınca, verilerin kullanılması ve haklarınız hakkında bilgilendirmeyi ve yukarıda belirtilen yönetmeliğinin
13. maddesi gereğince, “veri sahibinden kişisel veri toplarken bilgi sağlama görevi” ni içerir.
2. Sorumlu organ :
• DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidenheim e. V., Steinbeisstr.14, 89518, HEIDENHEIM
3. Bir üyenin derneğimize katılmasıyla, derneğimiz aşağıdaki kişisel verileri kaydeder:
• Üyenin adı ve adresi, mesleği, uyruğu, üyenin kendisinin ve ailesinin bireylerinin doğum tarihlerini
• Banka hesap numarası
• Telefon numarası, e-posta adresi
4. Bu bilgiler derneğin bilgisayar sisteminde kaydedilir. Ayrıca aidatlar ve bağışlar caminin giriş alanında yayınlanır. Kişisel veriler, tekniksel önlemler alınarak üçüncü şahıslardan korunmaktadır.
5. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6. Maddesi, satır 1´e göre, kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmeye dayalı bir ilişkinin yerine getirilmesi için gerekliyse, yasaldır – burada sözkonusu, derneğe üyelik.
6. Derneğin medya organlarında yayınlanacak olan diğer kişisel veriler için, Avrupa Genel Veri Yönetmeliğnin 7. Maddesi uyarınca, üye tarafından gönüllü ve yazılı bir onayı gereklidir. ilgili form üye tarafından imzalanmalıdır. Üye, gelecek için geçerli olmak üzere, derneğin yönetim kuruluna yazılı olarak, onayını geri çekip yürürlükten kaldırabilir.
7. Derneğimiz Diyanet işleri Türk İslam Birliği (DİTİB) e.V. üyesi olarak, üyelerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kişisel verilerini DİTİB`e bildirmekle yükümlüdür.
8. Dernekten ayrıldıktan sonra, üyenin kişisel verileri yönetim tarafından sistemden silinir. Muhasebe ile ilgili kişisel veriler, vergi kanunu hükümlülüklerine göre yönetim kurulunun yazılı olarak onaylanmasından itibaren on yıla kadar saklanır.
9. Üye, kendisine ait kişisel veriler hakkında, bilgi talep etme, düzeltme, sildirme, dağıtımın kısıtlanması, veri aktarma ve dağıtıma karşı itiraz etme hakkına sahiptir.
10.Ayrıca Üyenin şikayette bulunma hakkı vardır. Sorumlu organ yönetim kurulu üzerinden bilgilendirilebilir.