"bismillahirrahmanirrahim"

RAHMAN VE RAHIM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

IM NAMEN ALLAHS, DES GNÄDIGEN, DES BARMHERZIGEN

Düzen ve kullanım yönetmeliği – DITIB – Diyanet Isleri Türk Islam Birligi

Düzen ve kullanım yönetmeliği – Tr & De (PDF)

Aşağıdaki maddeler Derneğimizin bütün alanları için geçerlidir:
1. Derneğimizin alanlarını ziyaret etmek tüm yıl boyunca kendi sorumluluğunuzdadır.
2. Yasak olan maddeler:
Gürültü çıkarmak, duvarların üzerine çıkmak veya duvardan duvara atlamak, kedi, köpek ve diğer evcil hayvanları yanınızda getirmek, alkollü içecekler ve sigara içmek, dilenmek, her türlü yazıyı dağıtmak, bisiklet kaykay tekerlekli paten gibi araçları kullanmak, cami alanı içinde motorlu taşıtlar kullanmak, Miting veya gösteri düzenlemek, her türlü silah taşımak, izinsiz derneğimizin alanlarındaki eşyaları kaldırmak veya değiştirmek.
3. İbadetler sırasında yüksek sesle konuşmak ve rahatsız edici davranışlar sergilemek yasaktır.
4. Yönetim kurulunun yazılı onayı olmadan mal, kitap, dergi, ticari film ve fotoğrafların satışına, faaliyet ve etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmez.
5. Reklam afişlerin yerleştirilmesine, broşürlerin dağıtılmasına, cemaat içinde araştırma anketleri yapılması için Yönetim kurulunun yazılı onayı gereklidir.
6. Derneğimizin bütün alanlarında Film ve fotoğraf çekmek yasaktır. Bunun için Yönetim Kurulundan onay alınmalıdır. Lütfen ibadet alanlarımızda flaş yasağına dikkat ediniz.
7. 8 yaşın altındaki çocuklar, derneğimizin bütün alanlarına yalnızca gözetimden sorumlu bir kişinin eşlik etmesi halinde girebilir. Ebeveynler çocuklarından sorumludur!
8. Bütün ortak alanların uygunsuz kullanımı, tuvaletler gibi sıhhi odalara kasıtlı hasar vermek veya kirletmek, cezai suçlarla cezalandırılacaktır.
9. Yönetim kurulu veya temsilcileri tarafından alandan ayrılması istendikten sonra, hala oyalanıp alanı terketmeyenin hakkında, mesken masuniyetinin ihlali olarak cezai işlem başlatılacaktır.
10.Her ziyaretçi, temizlik, düzen ve güvenlik kuralları çerçevesinde diğer ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde davranmalıdır. Derneğimizin dini karakteriyle çelişmemelidir. Ziyaretçilerinin Islam dini ile çelişen ve müslümanları kızdırabilen eylemlerden kaçınmalıdır. İhlaller mesken masuniyetinin ihlali olarak cezalandırılabilir.
11.İbadet alanlarında cep telefonlarınızı ve diğer teknik cihazlarınızı lütfen kapatınız.
12.Tahliye/Çıkış/Kaçış planı bu yönetmeliğin üzerinde asılıdır ve tehlike durumunda uygulanması gerekir.
13.Her ziyaretçi derneğimizin alanlarına erişim ve kullanımı ile, kişisel verilerin ve fotoğrafların, web sitesinde, derneğimizin alanlarında yayınlanması ve gerekiyorsa basılı ve diğer medya organlarına iletilmesi konusunda rıza gösterir. Bu onay özellikle aşağıdaki yayınlar için geçerlidir: Dernek yetkililerinin iletişim bilgileri, onur raporları, doğum günleri, dernek kutlamaları, diğer sosyal toplantılar ve benzeri yayınlar. Her ziyaretçi, istediği zaman bireysel fotoğrafların ve kişisel verilerin yayınlanmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Yayın bu durumda gelecek için derhal sona erdirilecektir. Derneğin web sitesinde yayınlanmış olan fotoğraflar ve veriler derhal kaldırılacaktır.
14.Derneğimizin alanlarına erişim ve kullanımı ile bu yönetmeliğin maddeleri kabul edilir.