"bismillahirrahmanirrahim"

RAHMAN VE RAHIM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

IM NAMEN ALLAHS, DES GNÄDIGEN, DES BARMHERZIGEN

Hac ve Umre 2019/2020 – DITIB – Diyanet Isleri Türk Islam Birligi

Hac ve Umre Hizmetlerimiz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen Hac ve Umre Organizasyonuna Alman’ya’dan katılacak olanlar için gerekli işlemler konusunda yardımcı oluyoruz.

Bu Sayfamızda Hac ve Umre Organizasyonlarının Temel Bilgi içeren Broşürler bulunmaktadır.

Daha fazla Bilgi ve Ayrıntı için Din Görevlilerimize başvurabilir veya Sayfamızın Alt kısmından Hac ve Umre İşleri Yürütme Merkezinin Websitesine ulaşabilirsiniz.

Hac

 • Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir.
 • Hac; İslâm’ın beş şartından biridir.
 • Hac, kelime olarak, “yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek” anlamlarına gelir.
 • Hac kelimesi arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelir.
 • Fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder.
 • Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe’de hacı denir.
 • Hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
 • Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir.
 • Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler.
 • Kur’an-ı Kerîm’de, “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” buyurulmuştur.
 • Hz. Peygamber (A.S.) de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmaktadır.
 • Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir.
 • Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’in haccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinin tarihçesine işaret etmektedir.

Kaynak Hac ve Umre İşletmeleri Merkezi

Hac 2020 Afiş
Hac 2020 – Önemli Bilgiler

 

 

 

 

 


Umre

Umre Yönergesi 2020
Umre – Önemli Bilgiler 1
Umre – Önemli Bilgiler 2

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi için:

Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi
Subbelrather Str. 17, 50823 Köln
+49 221 2923560
hac@ditib.de
www.hacmerkez.de